Cafe Exit

Kort om Café Exit

Café Exit har en palet af tilbud, og målet er at hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet.

Helhedsorienteret arbejde

Vores tilbud er rettet mod mange sider af tilværelsen. Det handler ikke blot om at få et job, et nyt netværk eller et sted at bo. Tingene hænger sammen, og vi vil gerne hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv og til at arbejde med de udfordringer, som kommer.

De mange tilbud i Café Exit gør, at den enkelte kan vælge det, der er vigtigt lige nu.

Privat initiativ

Café Exit er oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og Apostelkirken og drives som en selvstændig forening. Apostelkirkens sognepræst, Niels Nymann Eriksen, er formand for Café Exits bestyrelse.

Medarbejdere og frivillige

Takket være den økonomiske støtte har det været muligt at ansætte medarbejdere til en stor del af arbejdet i Café Exit. Samtidig er der tilknyttet mange frivillige, som udfører mange vigtige opgaver – f.eks. som mentorer, caféværter m.v.

Mit navn er Tom og det er som udgangspunkt mig der har haft fat i cyklerne og renoveret dem og jeg står inde for at de er ok.

Min forudsætning for at reparere cykler, kommer fra en interesse til alt mekanisk som jeg har haft siden jeg var dreng.

Jeg er uddannet maskinarbejder, har arbejdet i 25 år som maskinreparatør og har siden ungdommen rodet med cykler, knallerter, motorcykler og gamle biler.

Jeg er af den overbevisning at meget af det, der i dag bliver kasseret og smidt væk, ville kunne repareres og blive brugbart igen.

CYKELPROJEKTET

En chance til